Betöltés...

Platobné a storno podmienky

1. Objednávka

1.1 Na ponuku nášho pracovníka poskytnutú v písomnej forme alebo telefonicky má byť zo strany hosťa odoslaná písomná objednávka. Touto objednávkou hosť súhlasí s podmienkami platby a stornovania hotela, resp. so Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Objednávka musí obsahovať dátum príchodu a odchodu, mená hostí a v prípade detí aj ich dátumy narodenia. Naši pracovníci dokončia rezerváciu na základe objednávky a pripravia o tom potvrdenie.

2. Zrušenie objednávky

2.1 Objednávku je možné zrušiť písomne.
2.2 Do 30. dňa pred príchodom je možné rezerváciu zrušiť bez penále.
2.3 Od 29. do 15. dňa pred príchodom: zaplatenú zálohu je možné zameniť za hotelový poukaz, ktorý je možné využiť do 1 roka od vystavenia. Za vystavenie poukazu Vám zo zaplatenej zálohy odpočítame manipulačný poplatok 5 000 HUF. V prípade, že si zákazník neželá poukaz, bude mu účtovaných 90% zo zaplatenej zálohy ako penále.
2.4 Ak bude rezervácia zrušená do 14 dní pred dátumom príchodu, bude vám celková cena rezervácie účtovaná ako penále.
2.5 Ak dôjde k zrušeniu pobytu v deň príchodu, alebo ak zákazník skráti dojednaný pobyt neskorým príchodom alebo skorým odchodom, zákazník je povinný zaplatiť 100% z potvrdenej ceny za celé rezervované obdobie.
2.6 Ak Zmluvná strana zabezpečila využívanie ubytovania – služieb zaplatením zálohy, zárukou platobnej karty alebo iným spôsobom uvedeným v Zmluve a ak v deň príchodu sa do 18:00 hodiny miestneho času nedostaví alebo vopred neoznámi, že sa dostaví v neskoršom čase, Poskytovateľ služby si môže uplatniť penále v miere stanovenej v Zmluve, ale minimálne vo výške poplatku za ubytovanie na jeden deň. V takomto prípade podrží pre Zmluvnú stranu ubytovanie do 10:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni príchodu a následne Poskytovateľovi služby zanikne povinnosť službu poskytnúť.
2.7 Neočakávané situácie (choroba, nehoda, rodinná udalosť, nepriaznivé poveternostné podmienky, dopravné prekážky, atď) sa môžu vyskytnúť pred a počas pobytu, preto Vám odporúčame v deň rezervácie uzavrieť poistenie storno poplatkov.
2.8 V prípade individuálnych a akciových ponúk sa podmienky stornovania riadia podmienkami uvedenými v ponuke.
2.9 Na finančnú refundáciu rezervovaných, ale počas pobytu Hosťa v hoteli nevyužitých, resp. zmenených služieb (ubytovanie, stravovanie, ošetrenia, atď.) nie je možnosť.
2.10 Poskytovateľ služby v prípade rezervácie produktov viazaných k špeciálnym podmienkam, skupinového zájazdu alebo podujatí môže stanoviť podmienky definované v individuálnej Zmluve, odlišné od vyššie uvedených.

3. Zmena objednávky

3.1 Zmena rezervácie musí byť v každom prípade oznámená písomne.
3.2 Presunúť dokončenú a potvrdenú rezerváciu na iný dátum, alebo zmeniť počet osôb alebo typ izby je možné v závislosti od aktuálneho platného cenníka a v závislosti od voľných kapacít po zaplatení nasledujúcich poplatkov:

 • do 15. dňa pred príchodom 5 000 HUF/príležitosť
 • 14-2 dni pred príchodom 10% konečnej sumy rezervácie, ale min. 10.000 HUF/príležitosť
 • deň pred príchodom alebo v deň príchodu sa celá suma zálohy započíta ako penále

3.3 V prípade zmeny je možné uhradenú zálohu (zvyšnú sumu po odrátaní poplatku) použiť maximálne do 1 roka.
3.4 Protihodnotu služieb (ubytovanie, strava, procedúry a pod.), ktoré boli rezervované, ale počas pobytu hosťa v hoteli neboli vyčerpané alebo zmenené, nie je možné prinavrátiť.
3.5 V prípade individuálnych a špeciálnych ponúk platia podmienky uvedené v konkrétnej ponuke.

4. Platobné podmienky

4.1 Po potvrdení objednávky Poskytovateľom služby vás žiadame o zaplatenie 50-70% celkovej sumy pobytu do 5 kalendárnych dní ako zálohy, a to formou poštového poukazu alebo bankovým prevodom a kópiu potvrdenia o zaplatení zálohy (uvedením mena, adresy, čísla objednávky, resp. v prípade požiadavky na daňový doklad aj daňového čísla a adresy vystavenia) odoslať Poskytovateľovi služby.
4.2 Ak je doba medzi rezerváciou a príchodom 3 dni alebo menej, hosť uhrádza celú sumu na recepcii pri príchode.
4.3 V prípade špeciálnych ponúk sa môžu platobné podmienky meniť, sú obsiahnuté v písomne odoslanom potvrdení.
4.4 V prípade nezaplatenia rezerváciu izby automaticky zrušíme.
4.5 Akceptované platobné prostriedky: hotovosť, bankový prevod, platobné karta.
4.6 Náklady súvisiace s využitím ktoréhokoľvek spôsobu platby sú na ťarchu Zmluvnej strany, resp. jej platobnej karty.
Cestovné kancelárie / Tour operátori / OTA / Spolupracujúci partneri:
Zmluva uzatvorená s Poskytovateľom služby obsahuje individuálne platobné podmienky.

5. Bankový účet

 • Raiffeisen Bank Zrt, 12083600-00172699-00100001
 • IBAN szám: HU94 12083600 00172699 00100001
 • SWIFT UBRTHUHB

Platba platobnou kartou? Prípadne ste majiteľom nejakej zľavovej karty? Kliknite, aby ste zistili, čo môžete použiť na čo v našom hoteli!

AKCIE A PONUKY BALÍKOV

Príchod
Odchod
Žiadosť o ponuku

(Rozprávkové) filmové leto

Za najlepšie ceny s akciami s predbežnou rezerváciou!

5.9 / 6

www.holidaycheck.de

“Najlepší hotel pre deti . Všetko bolo výborne . Odporúčam pre všetkých rodičov s deťmi ”

Marián Žilinek

Google, 20. december 2023

 • Dvojité odovzdávanie detských ihrísk

  Detské ihrisko v parku Hotela Kolping bolo presunuté na nové miesto a nahradené úplne novým. Najmladší hostia už niekoľko týždňov sledujú, ako tím ujov "hrá" obrovskú stavebnú hru. Malé publikum bolo na chvíľu zaujaté aj pri pohľade na rýpadlá a iné zaujímavé stroje, ale všetci sa tešili, kedy budú nové hračky k dispozícii na vyskúšanie.

  Ďalej
Familotel