Betöltés...

Informácia o spracovaní osobných údajov – Novinky

1. Názov správcu údajov, sídlo a zástupca

Názov: Kolping Hotel Kft. [s.r.o.]
Sídlo: 8394 Alsópáhok, Ul. Fő út č. 120.
Štatutárny zástupca: Baldauf Csaba konateľ
Kontaktná osoba pre ochranu údajov: Nyírő Judit zástupkyňa riaditeľa zodpovedného za prevádzku.

2. Úradník pre ochranu osobných údajov

Dr. Morvay Boldizsár – dpo@kolping.hotel.hu

3. Definícia spracovaného údaja

Meno a e-mailová adresa zadané dotknutou osobou.

4. Účel spracovania údajov

Odosielanie noviniek vo zvolenom tematickom okruhu, zasielanie akciových ponúk a iných správ, oznámenia o aktuálnych informáciách, ponukách, žiadosti s obsahom priameho marketingu, vlastný online prieskum.

5. Právny základ spracovania údajov

Súhlas dotknutej osoby.

6. Právne následky neposkytnutia údajov

Nedôjde k prihláseniu sa na odber noviniek, nenastane spracovanie údajov.

7. Prenos údajov

K prenosu údajov dochádza iba pre spoločnosť vykonávajúcu službu odosielania noviniek.

Názov sprostredkovateľa vykonávajúceho službu odosielania noviniek: MORGENS Design Kft.
Sídlo: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.
Zástupca: Katona Zoltán, ügyvezető
Nedochádza k prenosu údajov do tretej krajiny.

Názov sprostredkovateľa vykonávajúceho službu odosielania noviniek: Mailgun Technologies, Inc., 
Sídlo: 535 Mission St., 14th Floor, San Francisco, California 94105.
Dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny.

8. Právny základ prenosu údajov.

Súhlas dotknutej osoby.

9. Trvanie spracovania osobných údajov

Ku spracovaniu údajov dochádza do odvolania splnomocnenia dotknutej osoby. Z odoberania noviniek je možné sa odhlásiť na konci každej novinky.

10. Poskytnutie informácií o všeobecných právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na to, aby

 • od správcu údajov dostal informáciu o tom, či prebieha spravovanie jeho osobných údajov, a ak takéto spravovanie prebieha, či je oprávnený na to, aby dostal prístup k osobným údajom.
 • na jeho žiadosť správca údajov bez akéhokoľvek omeškania napravil nepresné osobné údaje, vzťahujúce sa na neho.
 • na jeho požiadanie správca údajov bez akéhokoľvek omeškania zmazal osobné údaje, vzťahujúce sa na neho, správca údajov je zas povinný na to, aby v prípade naplnenia ďalších podmienok, zmazal osobné údaje, vzťahujúce sa na dotknutú osobu bez neodôvodneného omeškania.
 • na požiadanie správca údajov obmedzí spravovanie údajov, ak
  • dotknutá osoba spochybní presnosť osobných údajov, /obmedzenie potrvá dovtedy, kým správca údajov skontroluje presnosť osobných údajov,/
  • spravovanie údajov je protiprávne a dotknutá osoba nesúhlasí so zmazaním údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania;
  • správca údajov už nepotrebuje osobné údaje, ale dotknutá osoba ich žiada k predloženiu, uplatneniu, alebo ochrane svojich právnych požiadaviek.
  • dotknutá osoba namietala proti spravovaniu údajov; v takomto prípade obmedzenie sa vzťahuje na termín, dokedy sa určí, že oprávnené dôvody správcu údajov majú prioritu oproti oprávneným dôvodom dotknutá osoby.
 • osobné údaje, vzťahujúce sa na neho, poskytnuté pre správcu údajov, dostal v členenom, rozšírene používanom formáte a tieto údaje postúpil ďalšiemu správcovi údajov bez toho, aby mu v tom bránil správca údajov, pre ktorého sprístupnil svoje osobné údaje, ak spravovanie údajov prebieha na základe dobrovoľného súhlasu, alebo zmluve a prebieha automatizovanou formou.
 • ak spravovanie osobných údajov prebieha za účelom priameho získavania obchodu, dotknutá osoba je oprávnená na to, aby kedykoľvek namietala proti používaniu osobných údajov, vzťahujúcich sa na neho, za týmto účelom, vrátane aj vytváranie profilov, pokiaľ sa to vzťahuje k bezprostrednému získavaniu obchodov.
 • sa nevzťahovalo na neho platnosť takého rozhodnutia, založené na výhradne automatizovanom spravovaní údajov - vrátane vytvárania profilov, ktoré by mal naňho právny vplyv, alebo sa ho dotklo v podobnej výraznej miere.

11. Informácie súvisiace s vytváraním profilov a automatizovanými rozhodovacími procesmi

k vytváraniu profilov a k automatizovaným rozhodovacím procesom nedôjde

12. Uloženie údajov, bezpečnosť údajov

Správca údajov prehlasuje, že s prihliadnutím na práve aktuálny vývoj techniky, sa postará o také technické, organizátorské a organizačné opatrenia na ochranu a bezpečnosť nakladania s údajmi, ktoré zabezpečia adekvátnu úroveň ochrany pred možnými rizikami, vyplývajúcimi so spravovania údajov.

13. Právo obrátenia sa na úrady:

V prípade porušenia práv dotknutej osoby sa môže obrátiť na súd proti správcovi údajov. Rozhodnutie sporu spadá do kompetencie súdnej stolice (kontakt na Súdnu stolicu v Zalaegerszeg: 8900 Zalaegerszeg, Ul. Várkör č. 2.). V súlade s výberom dotknutej osoby, spor sa môže začať na súdnej stolici buď podľa bydliska, alebo podľa miesta pobytu dotknutej osoby. Súd bude vo veci konať mimo poradia.

S možnosťou právnej nápravy a sťažnosťou, je možné s obrátiť na Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság].

Názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Sídlo: 1055 Budapešť, Falk Miksa utca 9-11.
Poštová adresa: 1363 Budapešť, Pf.: 5.
Telefón: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Internetová stránka: http://www.naih.hu

14. Kontakt na Poriadok o ochrane údajov

Poriadok o ochrane údajov správcu údajov je dostupný na adrese https://kolping.hotel.hu/sk/ochrana-osobnych-udajov.

AKCIE A PONUKY BALÍKOV

Príchod
Odchod
Žiadosť o ponuku

(Rozprávkové) filmové leto

Poďme do kina!

4.5 / 5

www.tripadvisor.com

“Je to to najlepšie miesto pod slnkom pre deti a tým aj pre rodičov. Veľa zábavy, skvelé ubytko, milý personál, výborná strava. Odporúčam všetkým rodinkám s malými deťmi.”

79Melinda

TripAdvisor, 21. júl 2017

 • Dvojité odovzdávanie detských ihrísk

  Detské ihrisko v parku Hotela Kolping bolo presunuté na nové miesto a nahradené úplne novým. Najmladší hostia už niekoľko týždňov sledujú, ako tím ujov "hrá" obrovskú stavebnú hru. Malé publikum bolo na chvíľu zaujaté aj pri pohľade na rýpadlá a iné zaujímavé stroje, ale všetci sa tešili, kedy budú nové hračky k dispozícii na vyskúšanie.

  Ďalej
Familotel