Betöltés...

Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerről

amely készült a Kolping Hotel Kft. (székhelye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 120.) foglalkoztatónak a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban Panasztörvény) 25.§-ában foglalt tájékoztatást kötelezettségének teljesítése érdekében.

1. A bejelentések tárgya

A foglalkoztatónál létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszerben a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Példák a teljesség igénye nélkül, hogy milyen visszaélések bejelentésére kerülhet sor:

 • munkahelyi visszaélés: csalás, pénzmosás, megvesztegetés, kenőpénz,
 • munkahelyi megtorlás, munkaviszony megszűntetés, fizetés megvonás, be nem jelentett foglalkoztatás, kényszermunka,
 • törvénybe ütköző munkabiztonsági körülmények vagy környezetvédelmi visszaélés,
 • zaklatás, diszkrimináció, rasszizmus, szexuális zaklatás, fenyegetés, megfélemlítés,
 • tisztességtelen pályázat, verseny,
 • tisztességtelen szerződéses feltételek,
 • üzleti, szakmai titok megsértése.

2. Bejelentésre jogosult személyek

A bejelentésre jogosult személyek körét a Panasztörvény 20.§ (2-3) bekezdései tartalmazzák. Eszerint bejelentésre jogosult például a foglalkoztató munkavállalója, volt munkavállalója, tagja, részvényese, illetve a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott irányítása alatt álló személy, a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes.

3. A bejelentés megtétele

A bejelentő a bejelentését írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni a 9. pontban foglalt elérhetőségeken.

4. A bejelentés kivizsgálása ill. a kivizsgálás mellőzése

A foglalkoztató a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A 30 napos határidő meghosszabbításának különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett van helye.

A foglalkoztató a bejelentés kivizsgálását mellőzheti, ha

 • a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 • b) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
 • c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 • d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5. Intézkedések a visszaélések orvoslására

A bejelentés kivizsgálása során a foglalkoztatónak vizsgálnia és értékelnie kell a bejelentésben foglaltak helytállóságát, és intézkednie kell a bejelentés szerinti visszaélések orvoslása iránt.

6. A bejelentő tájékoztatása a bejelentést követően

A bejelentővédelmi ügyvéd írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

7. Adatkezelési szabályok

A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni. A belső visszaélés-bejelentésben kezelt személyes adatok kezeléséről a foglalkoztató külön adatkezelési tájékoztatót készített.

8. A visszajelzést bejelentők védelme

A visszaélést bejelentők védelmére a Panasztörvény 41-49.§-ai alkalmazandók. Ezek alapján minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a bejelentő jogviszonyával vagy kapcsolatával összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

A bejelentők védelmére vonatkozó jogok csak a jogszerűen és jóhiszeműen megtett bejelentésre vonatkoznak. A rosszhiszemű bejelentőt nem illetik meg a Panasztörvényben írt bejelentővédelmi jogok. A bejelentés nem valósíthat meg bűncselekményt vagy szabálysértést. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek figyelemmel kell lenni a rágalmazás és a becsületsértés szabályaira.

9. A bejelentés fogadása

A Foglalkoztató a saját szervezetén belül független belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, melynek során Bejelentővédelmi referens került kijelölésre, aki ezen feladatköre tekintetében pártatlan, független és nem befolyásolható.

A bejelentések fogadása az alábbi elérhetőségeken történik:

 • Személyesen: 8394 Alsópáhok, Fő utca 120. szám alatt, munkanapokon 10-16 óráig, előzetesen a +36-70/504-1971 telefonszámon egyeztetett időpontban
 • Levélben: Kolping Hotel 8394 Alsópáhok, Fő utca 120.
 • E-mailben: panaszbejelentes@kolping-hotel.hu

Alsópáhok, 2023. december 17.

AKCIÓK ÉS CSOMAGAJÁNLATOK

Érkezés
Távozás
Ajánlatkérés

Stoller® Babaúszó Tábor

Úszó tábor a legkisebbeknek

4.7 / 5

www.facebook.com

“Nagyon odafigyelnek a gyerekekre. Az öt hónapos gyerekemnek babakocsit, rácsos kiságyat, kádat, cumisüveg melegítőt készítettek be, anélkül, hogy én ezt előre kértem volna.”

Tárnoki Zoltán

Facebook, 2020. október 20.

 • TripAdvisor Travelers’ Choice Award 2024

  2024-ben ismét a szállodák TOP 10%-ba tartozik a Kolping Hotel, és ezáltal újabb 1 évig büszkén viselhetjük a Tripadvisor Travelers' Choice Award 2024 díjat. 

  Tovább
Familotel